Skole 3. - 10. klasse

Som et supplement til undervisningen tilbyder vi temaundervisning om emnerne klima, energi og miljø for elever i 3. - 10. klasse. Undervisningen arrangeres af Odense Renovation, Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd og sigter mod at lære eleverne om renovation, varme og vand i et helhedsperspektiv. 

Undervisningen sætter fokus på vores påvirkning af naturen: Ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges af mennesker. Dette har nogle konsekvenser i form af spild- eller affaldsprodukter, som nødvendigvis må ledes tilbage til naturen igen. Vores opgave nu og i fremtiden er at optimere denne proces ved at genbruge så meget som muligt og anvende materialer, der giver mindre miljøbelastninger. Derudover skal vi producere og bruge energi med mindst muligt spild og brug af ressourcer.

Praktiske oplysninger

Vores underviser kommer på besøg i jeres klasse. Hvis I har mulighed for at stille computer og projektor til rådighed, vil vi gerne vide det. Et undervisningsforløb varer ca. 1,5 time og tilpasses elevernes faglige niveau. Undervisningen er gratis og kan bookes af alle skoler i de tre forsyningsselskabers område.

Gå til booking for:

Skole 3. - 10. klasse

Skole 0. - 2. klasse

For børn i indskolingen tilbyder vi undervisning, der tager udgangspunkt i børnebogen "Rensdyr Rikke på tur i skoven" udarbejdet af Odense Renovation.

Med undervisningen ønsker vi at skabe dialog om affald, klima, energi og miljø. Børnene får mulighed for at stille en masse spørgsmål og få et indblik i, hvad de og deres familie kan gøre for at tænke på miljøet.

Praktiske oplysninger

Vores underviser kommer på besøg i jeres klasse, hvis I har mulighed for at stille computer og projektor til rådighed, vil vi gerne vide det. Undervisningen er gratis og varer ca. 1 time, og alle skoler i Odense kan booke en undervisning.

Gå til booking for:

Skole 0. - 2. klasse

Børnehave

For at introducere emnet affald allerede i børnehaven har Odense Renovation et spændende undervisningskoncept for børnehaver.

Undervisningen tager udgangspunkt i børnebogen ”Rensdyr Rikke på tur i skoven”, der omhandler rensdyret Rikke og hendes møde med affald i naturen. Med undervisningen ønsker vi at skabe dialog med børnehavebørn omkring affald, natur og materialer. 

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i børnehaven og varer ca. 30-45 minutter. Undervisningen er gratis. Alle institutioner i Odense kan booke en undervisning.

Gå til booking for:

Børnehave

Energi- & Miljøskolen · Havnegade 120 · 5000 Odense C · Tlf. 65 47 30 80 · dh@fjernvarmefyn.dk · Kontortid: man. - tors. kl. 8 - 16, fre. kl. 8 - 13